Refleksjoner fra

LINDA

Jeg er opptatt av mental helse. Når hverdagen føles tung og livet føles vanskelig hjelper det å snakke om det. En forståelse for hvordan menneskesinnet fungerer har hjulpet meg og mange jeg snakker med.

Gå til online Timebestilling

Livsstilssamtaler fra hjertet til hjertet

Det er godt å ha noen å snakke med. Det handler om forebygging og det handler om din mentale helse. Min erfaring gjennom samtaler med andre mennesker er menneskers behov for å bli lyttet til, noen å dele tanker med, det å kunne snakke med noen uten å bli avbrutt eller fortalt hva du skal gjøre. Noen som viser medmenneskelighet og kan forstå.

Jeg lytter til deg, stiller deg spørsmål og «utfordrer» deg slik at du gjennom dine tanker kan se situasjonen i et annet perspektiv.
Når vi mennesker har mye tankstøy eller står ovenfor problemer trenger vi noen som kan hjelpe oss til å se situasjonen fra et nøytralt ståsted og med klarhet.
Når vi kan snakke om universelle sannheter blir det en samtale fra hjerte til hjerte.

Har hverdagen blitt et stressjag?

Har livet blitt annerledes enn det du hadde tenkt deg? Er sykdom og diagnoser blitt det som preger hverdagen? Lengter du til helg, ferie og fri. Føler du at livet er jag og stress?

Hvordan finne tilbake til ro og stillhet til tross for ubalanse og sykdom? Føler du at du ikke har ro? Leter du i omgivelsene? Føler du at du må gjøre noe for å få ro?

Jeg har selv vært der hvor sykdom var en del av hverdagen og jeg levde for helger og ferier, helt til jeg ble bevisst på hva slags misforståelser jeg ubevisst hadde tilegnet meg. Det finnes en bedre hverdag og tilgang på mental helse er iboende hos alle mennesker.

På døren: Sykepleier hjem til deg

Min visjon for denne tjenesten er å kunne være et supplement for de som ønsker samtaler hjemme eller til de som ikke har mulighet til å komme til Lysaker. Det kan være et supplement til f.eks hjemmesykepleien. Det kan være at du f.eks er eldre og at du bor alene og at du trenger noen på snakke med.

Det handler om livskvalitet og om muligheter.

Tjenesten tilbys kun til medlemmer av Senter for livsstilsmedisin.