Intravenøs behandling

Gis kun til medlemmer

Gå til online Timebestilling

Intravenøs behandling

Intravenøs vitaminbehandling gis etter ordinasjon fra lege. Dette gis på bakgrunn av mangelsymptomer som kan opptre ved tilstander hvor vitamininntaket er redusert, ved nedsatt absorpsjon på grunn av mage-tarm-sykdommer og leversykdommer, og ved tilstander hvor vitaminbehovet er økt.