GI FOKUS TIL

SJELEN

Sett av tid til deg selv og litt balsam for sjelen

Gå til online Timebestilling

Har hverdagen blitt et stressjag?

Har livet blitt annerledes enn det du hadde tenkt deg? Er sykdom og diagnoser blitt det som preger hverdagen? Lengter du til helg, ferie og fri. Føler du at livet er jag og stress?

Hvordan finne tilbake til ro og stillhet til tross for ubalanse og sykdom? Føler du at du ikke har ro? Leter du i omgivelsene? Føler du at du må gjøre noe for å få ro?

Jeg har selv vært der hvor sykdom var en del av hverdagen og jeg levde for helger og ferier, helt til jeg ble bevisst på hva slags misforståelser jeg ubevisst hadde tilegnet meg. Det finnes en bedre hverdag og tilgang på mental helse er iboende hos alle mennesker.