Tillskudd av

VITAMIN

Kroppen trenger næring! Vitaminer har ulik funksjon og virkning. Mangel på vitaminer kan bringe kroppen ut av balanse og forårsake sykdom.

Gå til online Timebestilling

Hvem er intravanøs vitamintilskudd for?

Intravenøs vitaminbehandling gis etter ordinasjon fra lege på bakgrunn av mangelsymptomer som kan opptre ved tilstander hvor vitamininntaket er redusert, ved nedsatt absorpsjon på grunn av mage-tarm-sykdommer og leversykdommer, og ved tilstander hvor vitaminbehovet er økt.

Utføres kun etter ordinasjon og i samråd med lege ved Senter for Livsstilsmedisin. Ønsker du denne typen behandling må du først bestille time hos lege Joakim Iversen