Livsstilssamtaler fra hjertet til hjertet

Det er godt å ha noen å snakke med. Det handler om forebygging og det handler om din mentale helse. Min erfaring gjennom samtaler med andre mennesker er menneskers behov for å bli lyttet til, noen å dele tanker med, det å kunne snakke med noen uten å bli avbrutt eller fortalt hva du skal gjøre. Noen som viser medmenneskelighet og kan forstå.

Jeg lytter til deg, stiller deg spørsmål og «utfordrer» deg slik at du gjennom dine tanker kan se situasjonen i et annet perspektiv.
Når vi mennesker har mye tankstøy eller står ovenfor problemer trenger vi noen som kan hjelpe oss til å se situasjonen fra et nøytralt ståsted og med klarhet.
Når vi kan snakke om universelle sannheter blir det en samtale fra hjerte til hjerte.