Om

LINDA

Jeg er sertifisert mentor/coach gjennom 3P Akademiet. Sykepleier med ledererfaring, kurs, tilleggsutdanning og kariereveiledning. Kursinstruktør og fagansvarlig for kurset "Det hele mennesket" i tiltaksbedrift. Jeg jobber med mennesker i ulike alder og i forskjellige livsfaser.

Gå til online Timebestilling

Min filosofi og visjon for mitt arbeid

På Senter for Livsstilsmedisin bistår jeg lege Joakim Iversen som sykepleier i tillegg til at jeg også tilbyr mine egne tjenester både som sykepleier og coach/mentor.

Jeg brenner for livsmestring og endringsprosesser. Vi mennesker har ofte en motstand mot endring, og vi overser at endring er en helt naturlig del av livet. Endringer skjer… og plutselig oppdager du at du handler annerledes og at du ikke har hatt noen tanker om det. Jeg hjelper mennesker å forstå hvilket potensial som ligger i endring og å kunne ha det bra med seg selv uavhengig av sykdom, skade eller ubalanse i livet.

Jeg har selv erfart mye tankestøy opp gjennom årene. Tanker som er en naturlig del av det å være menneske, men når tankene blir basert på frykt blir verden et skummet sted å være. Jeg har kjent på frykttanker.. frykt for fremtiden, frykt for sykdom, frykt for å ikke være bra nok, frykt for det ukjente….

I dag er jeg trygg og andre ganger utrygg… og kan allikevel stå stødigere i det ukjente.  Jeg har fått oppleve hvilken enorm frihet det er i å forstå hvor tanker og følelser egentlig kommer fra. Jeg er den eneste som står i veien for meg selv og min egen frihet. Vi mennesker har et uendelig potensial – mye større enn vi kan tenke oss til!

Livet kan være som natt og dag, glede og tristhet uten at vi trenger å la oss begrense av følelsene våre.

Vi mennesker har et uendelig potensial – mye større enn vi kan tenke oss til!

Samarbeider med teamet ved Senter for Livsstilsmedisin

Joakim Iversen

Stilling: Lege

Jeg studerte medisin ved Universitetet i Oslo og fullførte turnustjenesten i februar 2014. Jeg ønsker å samarbeide med deg som er klar til å ta ansvar for egen helse og gjøre dette til en prioritet i livet ditt nå.
Les mer på Joakim's hjemmeside

Nina Husø

Stilling: Ernæringsteraput

Jeg er genuint opptatt av ernæringsfaget, og føler meg priviligert som kan jobbe med det jeg liker aller best. Jeg ønsker å være med å bidra slik at så mange som mulig kan få kunnskap nok til å selv ta grep om sin egen helse.
Les mer på Nina's hjemmeside

Tor Strømsnes

Stilling: Muskelterapaut

Filosofien til Tor er at menneskekroppen har en unik evne til å reparere seg selv, når forholdene blir lagt til rette for det. Alder er i seg selv ingen grunn til nedsatt funksjon og dårlig helse, men vi trenger å spille mer på lag med kroppen når vi blir eldre.
Les mer på Tor's hjemmesider

Linda Fjelddalen

Stilling: Sykepleier og Livsstilsmentor

Jeg brenner for livsmestring og endringsprosesser. Vi mennesker har ofte en motstand mot endring, og vi overser at endring er en helt naturlig del av livet. Endringer skjer... og plutselig oppdager du at du handler annerledes og at du ikke har hatt noen tanker om det.