Helhetlig

Sykepleie

Sykepleiertjenesten: Omsorg i fokus!

Gå til online Timebestilling

Hvorfor snakke med en sykepleier?

Som sykepleier er jeg opptatt av å hjelpe mennesker å selv lære å ta godt vare på seg selv og sin egen helse.

Jeg ser menneske som en helhet bestående av fysisk, psykisk, åndelig og en sosial dimensjon. Det er de yrkesetiske retningslinjene jeg som sykepleiere utøver faget etter og de kan ikke kan sees adskilt. Når et menneske opplever ubalanse i en av dimensjonene, f.eks det psykiske, er det min rolle som sykepleier å hjelpe til å åpne opp for å se situasjonen/livet i et annet perspektiv. Gjennom lytting og empati setter jeg meg inn i den andres situasjon uten å «farge» opplevelsen med mine personlige tanker.

Hvorfor snakke med en sykepleier?

Noen snakker med en psykolog og andre velger å gå til en coach. Det er mange forskjellige retninger innen coaching. Retningen jeg er utdannet i bygger på en forståelse uten teknikker og metoder. Denne retningen beskriver prinsipper som vi alle lever i og som er grunnlaget for hvordan vi kan ha en opplevelse i livet.

Som sykepleier og coach/mentor har jeg et helhetlig menneskesyn og en del av et menneske vil alltid være friskt til tross for sykdom, skade og ubalanse. Det å snakke om den åndelige dimensjonen  kan være til hjelp for mange.

Sykepleieryrket bygger på profesjonell omsorg, ansvarlighet, faglig kyndighet og personlig engasjement.

Mange vegrer seg for å ta kontakt når livet føles vanskelig. De jeg møter går ofte rundt med vonde tanker alene i lang tid. Ofte kommer følelser av skam, usikkerhet og selvbebreidelse som igjen fører til isolasjon. Det å snakke med noen er et viktig forebyggende tiltak og viser at du tar ansvar for egen helse. Som helsepersonell er jeg underlagt taushetsplikten og samtalen er alltid fortrolig.

Jeg tilbyr hjemmebesøk hvis ønskelig. Jeg har tidligere erfaring fra hjemmesykepleien og ønsker å tilby samtaler/mentorering til de som ikke har kapasitet til å komme til Lysaker.

Tilbudet gis til medlemmer av Senter for livsstilsmedisin. Se informasjon om medlemskap på https://livsstilsmedisin.com/  Se prisliste: Det må beregnes ekstra kostnad for kjøring og avstand.